Организиране на акселерация за иновативни МСП с висок потенциал

ПРОЕКТ GAZELLE

Партньорство

Сътрудничество за съвместен растеж и иновации.

Цели на проекта

Определяне на ясни, измерими показатели за успех.

Очаквани резултати

Анализ и оценка на въздействието от проекта.

ОТНОСНО ПРОЕКТА

Проектът Gazelle: Инновации и работни места в Балканите и Средиземноморието

„Газели” са иновативни компании, характеризиращи се с бързи темпове на растеж, които допринасят значително за създаването на нови работни места. Изчислено е, че газелите представляват само 4% от всички компании, но осигуряват 70% от всички нови работни места.

Проектът Gazelle в рамките на програмата Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 планира и прилага съвместни устойчиви мерки за създаване на динамична екосистема за иновативни МСП в района на Балканите и Средиземноморието.

ИНТЕРРЕГ Балкани-Средиземноморие

— Проект, съфинансиран от Европейския съюз и национални фондове на участващите страни

„Газели“ не са просто бързо растящи компании; те са двигателите на икономиката, осигурявайки 70% от новите работни места, докато представляват едва 4% от общия брой компании.

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Общата цел на проекта е в две направления:

  • ускоряването на БалканМед “Газели” и
  • създаването на екосистема, в която „Газелите могат да тичат по-бързо и по-далече“.

По-конкретно, проектът има за цел да се справи с основните пречки в развитието и растежа на Газелите:

  • достъп до финансиране чрез подкрепата за създаването и валоризирането на мрежите на бизнес ангели (МБА) и
  • достъп до външно знание, независимо дали това е познаване на пазара или техническа експертиза чрез насърчаване на стратегиите за трансфер на технологии и улесняване на връзката между университетите и иновативните МСП.

Дейностите и очакваните резултати от проекта „Газела“ включват:

  • Разработване на транснационален интегриран механизъм, улесняващ „Газели“ в ранен етап на развитие чрез насърчаване на достъпа до а) финансиране и б) научни знания и опит, които могат директно да бъдат „приложени в действие“.
  • Създаване на укрепени организации, които могат да подкрепят организирането на мрежи от бизнес ангели.
  • Трансфер на най-добри практики – разработване на интегрирана методология – включително инструменти за бизнес ангели и действителни/потенциални предприемачи, както и инструменти за трансфер на ноу-хау.
  • Изпълнение на интензивна програма за ускоряване на бизнеса за избрани иновативни МСП, която е фокусирана в две важни оси: ангелския пазар и трансфера на технологии.
  • Актуализации на политиката и препоръки в областта на трансфера на технологии към МСП, иновациите, както и насърчаването и подкрепата на МБА.
НОВИНИ И СЪБИТИЯ

АКТУАЛНИ НОВИНИ, СЪБИТИЯ И УСПЕХИ НА ПРОЕКТА

Бюлетини

Бюлетин № 6

Екипът на проект GAZELLE участва в MWC BARCELONA 2023 Събирайки над 88 500 участници от 202 държави и територии, включително създатели на политики и бизнес лидери от мобилната екосистема и извън нея, MWC Барселона 2023 е най-голямото и най-влиятелно събитие за свързаност в света. MWC създава уникална платформа за усилване на индустриалните съобщения и лидерството…

Актуалните възможности за финансиране и растеж на иновативни компании бяха обсъдени на конференция, организирана от РТИК
Новини и събития

Актуалните възможности за финансиране и растеж на иновативни компании бяха обсъдени на конференция, организирана от РТИК

Русенската търговско-индустриална камара организира конференция на тема „Иновации и растеж: Откриване на нови пътища за финансиране“. Събитието, което се проведе на 28.09.2023 г., събра представители на местния бизнес, включително бизнес лидери, мениджъри и специалисти, които търсят възможности за финансиране и подкрепа за своите иновативни проекти и предприятия. Конференцията беше заключителното събитие, част от дейностите по…

Проектът „GAZELLE“ и иновации в Северна Македония и Балканския регион, Скопие, 27.09.2023 г.
Новини и събития

Проектът „GAZELLE“ и иновации в Северна Македония и Балканския регион, Скопие, 27.09.2023 г.

В тържествена обстановка на 27 септември 2023 г. Центърът за управление на знанието (ЦУЗ) организира заключително събитие по проект „GAZELLE“, който бе част от програмата Interreg BalkanMed. Това събитие беше резултат от осем месеца интензивна работа и сътрудничество с иноватори и предприемачи от Северна Македония и други страни от Балканския регион. Проектът „GAZELLE“, координиран от…

Gazelle Project event PITCHING SESSION of innovative Greek STARTUPS, 16.9.23, Thessaloniki
Новини и събития

Събитие по проект Gazelle: „Питчинг сесия на иновативни гръцки стартиращи компании“, 16.9.23, Солун

Проектът Gazelle участва в най-голямото и най-комерсиалното и популярно събитие в Гърция, 87-ия международен панаир в Солун, от 9 до 17 септември 2023 г., Палата 13 (щанд C03), TIF – Helexpo. В събота, 16 септември, ACCI, Enterprise Greece и NKUA организираха съвместно успешна „Питчинг сесия на иновативни гръцки стартиращи компании“. Коментирайки събитието, президентът на ACCI,…

Финално събитие на проекта BalkanMed Gazelle в Кипър, Лимасол, 1.6.23
Новини и събития

Финално събитие на проекта BalkanMed Gazelle в Кипър, Лимасол, 1.6.23

Кипърският технологичен университет (КТУ) успешно беше домакин на финалното събитие на проекта BalkanMed Gazelle на 1 юни. Събитието беше демонстрация на постиженията, иновациите и историите на успеха на проекта, отбелязвайки приключването на инициатива, която значително стимулира растежа на стартъп екосистемата в Балкано-Средиземноморския регион. Събитието се проведе по хибриден начин с участници онлайн и лице в…

Gazelle Project at the 87th Thessaloniki International Fair
Новини и събития

Проект „Gazelle“ на 87-ия международен панаир в Солун

Проект Gazelle за пореден път участва в най-голямото и най-комерсиалното и популярно събитие в Гърция, 87-ия Международен панаир в Солун. По време на TIF, Атинската търговско-промишлена камара (ACCI) и Enterprise Greece, организират събитието „Разрастване на иновационната екосистема в района на Balkan Med“ в неделя, 10 септември 2023 г., в 10:30 ч., Палата 13 (щанд C03),…

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА УСПЕХ

ВОДЕЩ ПАРТНЬОР
Атинска търговско-промишлена камара (Гърция)

A.C.C.I. служи като основен съветник и консултант на гръцкото правителство по въпроси, свързани с търговията, промишлеността и политиката за икономическо развитие.

Национален и Каподистрийски университет в Атина (Гърция)

Идеята за създаване на университет в Гърция възниква по време на Гръцката война за независимост, известна още като Гръцката революция.

Enterprise Greece (Гърция)

Enterprise Greece предлага еволюцията на предишната организация „Invest in Greece S.A.“ включваща HEPO (Гръцка организация за насърчаване на износа) и Гръцкия борд за външна търговия.

Кипърски технологичен университет (Кипър)

Важен параметър за международното признание, на което се радва университетът, са международните класации на университетите.

Русенска търговско-индустриална камара (България)

Русенската търговско-индустриална камара е първата камара, създадена в България през 1890 г.

Център за управление на знанията (Северна Македония)

Центърът за управление на знанията е изследователски и образователен център, създаден през 2008 г.

НАБЛЮДАВАЩ ПАРТНЬОР
Русенски университет (България)

Русенският университет „Ангел Кънчев” е автономно държавно висше училище в България.

Адрес

Улица Америкас 8, 10671, Атина, Гърция

Обадете ни се

+30 211 103 6916